รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง วิชาการ

14-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-วิชาการดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาลัยสงฆ์นครพนม …

Read More »

งานพิธีบำเพ็ญกุศลรำลึกชาตกาลบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครพนม พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ครบ 102 ปี พระเดชพระคุณ พระโสภณเจติยาภิบาล,ดร. (สม สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ครบ 86 ปี และมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ในการนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และพระอาจารย์ใหญ่บุนมี กิตติธัมมะวัณโณ เจ้าอาวาสวัดลาวพุทธวงศ์ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา และได้รับเกียรติจากคุณเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค 4 พร้อมด้วยอัยการจังหวัดต่างๆ ในเขตภาค 4 และคุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ คุณเอ๊าะ กีรติ เทพทัญญ์ อาจารย์ฤกษ์ วรจิต และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในงานบุญกุศลครั้งนี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More »

ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และสามีจิกรรม พร้อมทั้งกิจกรรมการสัมพันธ์ไมตรีพี่สู่น้อง และมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

Read More »