ที่ตั้ง

33 หมู่ 9 ถ.บายพาส ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

เบอร์โทรศัพท์

042-532-106 กด 0

Contact us

nkpmcu@gmail.com