รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมเดินทาง วันที่ 29-30 สิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสาขาพุทธ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เดินทางด้วยรถบัส รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานและนิสิตสัมพันธ์ครั้งที่-1อนุมัติด …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริการทั่วไป นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานบริการการศึกษา)

PDF Embedder requires a url attribute กิจการนิสิต-2ดาวน์โหลด

Read More »

???ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการพัสดุ)

ประกาศรับสมัคร-นักวิชาการพัสดุ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคค …

Read More »

???ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (กิจการนิสิต)

ประกาศรับสมัคร-กิจการนิสิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื …

Read More »

?? #การตรวจเลือกทหารฯ ปี 63 นี้ ก่อนอื่นต้องไป #แก้ไขหมายเรียกฯ หรือ สด.35 วันที่ 26 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. นี้ ที่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ภูมิลำเนาทหารของตนเองเท่านั้น !! จากนั้น… #การดำเนินการตรวจเลือกฯ​ ก็จะเป็นไปตามวันเวลาและสถานที่​ ซึ่งได้แก้ไขใหม่​แล้วเท่านั้น​ ครับ ✨ #กองการสัสดี

Read More »