รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-รอบ-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิ …

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา-รอบสอง-รับตรง-2 …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมส่วนหลัง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More »